Slot doorknippen

Premier Lubbers laat het definitieve besluit over aan het nieuwe kabinet.Een kil en onmenselijk beleid want op straat betekend geen onderdak,geen goede voedselvoorziening of sanitaire gelegenheid en geen medische voorzieningen of sociaal leven en barre levensbedreigende weersomstandigheden.